Gofynnwch i'ch ymgeisydd Seneddol Cymru ddod â'r angen am fanciau bwyd i ben

Yn ystod etholiadau Senedd eleni, rydym yn annog pob ymgeisydd i ymrwymo i weithio tuag at ddiwedd yr angen am fanciau bwyd.

Mae'r etholiadau hyn yn gyfle pwysig i alw ar ymgeiswyr i ymrwymo i'n gweledigaeth o DU heb yr angen am fanciau bwyd.

Ni ddylid unrhyw un gorfod droi at elusen oherwydd na allant fforddio'r pethau sylfaenol.

Ers i Covid-19 daro, mae mwy o bobl nag erioed wedi cael eu gwthio i amddifadedd, ddim yn medru fforddio’r hanfodion sydd eu hangen arnom i gyd i oroesi. Mae hyn wedi arwain at niferoedd digynsail o bobl yn ddibynnu ar bwyd brys.

Fodd bynnag, nid yw'r problemau hyn yn newydd. Mae pandemig Covid-19 wedi tynnu sylw ac wedi cyflymu llawer o'r materion yr oedd cymunedau eisoes yn eu hwynebu. Yng Nghymru, bu cynnydd o 56% yn y parseli bwyd brys a ddarperir gan fanciau bwyd yn rhwydwaith y Trussell Trust, rhwng 2015/16 a 2019/20. Nid yw hyn yn iawn.

Mae pob ymgeisydd sy'n sefyll yn yr etholiadau hyn yn cael cyfle i ddefnyddio eu pŵer a’u ddylanwad i wneud newidiadau i polisiau er mwyn sicrhau dyfodol di-newyn ar gyfer ein cymuned.

Ysgrifennwch at eich ymgeiswyr lleol i ofyn iddynt ymrwymo i weithio tuag at ddod â'r angen am fanciau bwyd i ben, ac i lywodraeth nesaf Cymru ddatblygu cynllun i wneud hyn:

• I sicrhau bod pawb yn gallu fforddio'r pethau sylfaenol.

• I helpu gwasanaethau lleol a chenedlaethol i weithio gyda'i gilydd i sicrhau bod pobl yn cael y gefnogaeth gywir ar yr amser iawn.

• I gynnwys pobl sydd â phrofiad uniongyrchol o dlodi a banciau bwyd lleol wrth lunio unrhyw gynllun i ddod â'r angen am fanciau bwyd i ben.

Mae'n cyflym a hawdd i gysylltu â'ch ymgeiswyr lleol- e-bostiwch nhw gan ddefnyddio ein ffurflen ar-lein nawr a gofynnwch iddynt cefnogi.

Gallwch ddarganfod mwy am ein gofynion polisi yma briefing for candidates.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon, neu eisiau dywedwch wrthym am sut rydych wedi ymgysylltu â'ch ymgeiswyr lleol, e-bostiwch action@trusselltrust.org

 

 

Rydym yn defnyddio data ymgeiswyr o'r crowdsourced Democracy Club project. Os na allwch weld ymgeisydd yr oeddech yn ei ddisgwyl, mae'n debyg y reswm yw nad oes gennym gyfeiriad e-bost ar eu cyfer. Gallwch chi helpu i lenwi bylchau yn y set ddata yma: https://candidates.democracyclub.org.uk/